درباره گروه لیوا

مشاوره گسترش کسب کار تخصص ماست

تیم لیوا

سهیل الماسی

مدیرعامل

یاشار محمدی

یاشار محمدی

مدیر فروش

سیما علی اکبری

سرپرست محتوا

عطیه پورمناف

کارشناس محتوا و شبکه های اجتماعی

علیرضا تجویدی

عکاس